Gudinnan

Gudinnan

En gång i tiden fanns kulturer där människor levde i harmoni med varandra och med naturen. I dessa kulturer var män och kvinnor jämlika, det fanns inga krig på de sätt vi har i dag, konst och kultur blomstrade. Den högst vördade kraften i dessa samhällen var Gudinnan, den stora skaparkraften och Modern till allt liv. Vem var hon och vad kan hon ge oss i dag i vårt sökande efter en hållbar värld.

Gudinnestaty från Malta

Från en enormt långa tid i Sydeuropa, ca 30.000 år sedan till några tusen år före vår tideräkning, har arkeologer funnit mängder av detaljerade skulpturer, bruksföremål och väggmålningar föreställande kvinnokroppar och kvinnosymboler.

                                       venus     

Venus från Lespugue och Venus från Willendorf

Venus från Willendorf och Venus från Lespugue är två av de mer kända skulpturerna, döpta efter platserna de hittats på. De har överdrivet runda kvinnokroppar med enorma bröst, magar och rumpor. De har inga ansikten och fötterna finns inte utan benen smalnar av nedtill för att de lätt skal kunna sättas ned i jorden. Mängder av dessa Venus-statyetter har hittats. De är alla ganska små, ca 5- 10cm höga, och gjorda av olika material så som ben, sten och lera. Dessa skulpturer och andra föremål med kvinnosymboler har hittats i gravar, i tempel, i heliga grottor, i bostäder och på många andra platser. På Malta finns även flera stora tempel som är utformade som Kvinnokroppar. Efterlämningarna från denna tid tyder på att det allra heligaste ansågs vara feminint och att kvinnor var högt respekterade på alla områden i samhället! Det var den stora Modern som dyrkades och detta skapade en samhällskultur där kvinnor och deras livnärande och vårdande egenskaper hade en stor betydande roll!

 Ggantija templet på Malta

Många religioner har och har haft en väldigt invecklad mytologi med många Gudar och Gudinnor. Bakom dem, ett steg längre tillbaks, så har de allra flesta kulturer och religioner en gång varit Moders-baserade. Den stora Modern, universum, jorden, naturen, var alltet och det var viktigt att känna henne och vörda henne för att överleva . Hon har haft många namn på olika platser i världen. Pachamama i Sydamerika, Gaia i Grekland, Bridget i Storbritannien, Hel och Nerthus i Norden är bara några få av dem.

                        

                       Bild av Inanna                                                          Gudinnestaty från Malta

Det var ur Moder Jord allt liv skapades och till henne allt liv återgick när döden kom för att sedan födas igen i ny skepnad. Livet hyllades i alla dess faser och former. Det magiska med ett litet frö som sedan kan bli nästan vad som helst! En stor ek, en människa, en tussilago som sedan dör och återgår till jordens kretslopp som fröer och näring till nästa liv. Cirkeln och spiralen var symboler för henne och naturens rytm. Precis som ormen som stod för transformation och månen som speglar den kvinnliga cykeln av menstruation. Äpplen, ägg och fröer var symboler för evigt liv och fruktbarhet. Eftersom man såg hur kvinnor bar på liv i sina magar och hur deras kroppar spillde blod i takt med månen så ansåg man att de var i ständig kontakt med naturens skapande krafter. Kvinnokroppen blev så en naturlig symbol för kreativitet och nytt liv! I dessa kulturer hyllades också mannen som en självklar och viktig del i fruktbarheten och fallossymboler har hittats. Men inte alls i närheten av lika många som den stora mängden kvinnofigurer.

När sedan ägande-ideal och patriarkala styrelsesätt och religioner invaderade och tog över blev samhällena inte längre byggda på fred, naturens cykler, hållbarhet och jämlikhet utan på makt och härskande över både natur och människor. Med Kristendomen blev Kvinnan synderskan i paradiset då hon blev lockad av just en orm att äta ett förbjudet äpple. Hon blev så straffad att blöda varje månad och ha enorma smärtor vid barnafödandet! De gamla symbolerna blev syndiga och fula och kvinnan blev den syndigaste av dem alla. De traditionella solhögtiderna och månhögtiderna blev omvandlade till Kristna högtider för att lättare erövra folkets förtroende. Gudinneskulpturer och tempel slogs sönder och häxor brändes på bål!

Jag undrar varför vi lär så lite om denna del av historien i skolan? Hur skulle det ha påverkat mig som ung kvinna att veta att innan det var en manlig Gud, hans son och en helig ande som var den heliga treenigheten så var det en kvinnlig treenighet vi dyrkade? Nämligen Jungfrun, Modern och den gamla visa kvinnan. Eller det nya livet, livets fulla blomst, och sen åldrandet och döden.

Vad skulle hända om vi alla började dyrka Jorden och själva livsprocessen igen?! Om vi alla var lika heliga! Hur skulle vi då behandla varandra och naturen?

Jag tror att de gamla gudinnekulturerna och olika naturreligioner som finns idag har mycket att lära oss om hållbarhet, enkelhet och naturkraft. Så låt dig inspireras och fyllas av kunskap från några böcker jag varmt rekommenderar i litteraturlistan!